Verwarming

Het behaaglijke comfort van onze woningen begint onvermijdelijk via een geschikte verwarmingsinstallatie.

Omwille van de steeds stijgende kost van energie tijdens de voorbije jaren, in combinatie met de zorg voor het milieu, heeft het domein van de verwarming een diepgaande verandering doorstaan.  Er zijn onlangs talrijke vernieuwende technische oplossingen op de markt verschenen.

Bij Riche luisteren we steeds naar de vragen van toekomstige bouwers om hun de meest geschikte oplossingen voor te stellen op het gebied van condensatie verwarmingsketels (stookolie of gas) zonne-energie of lage temperatuur verwarming (zoals vloerverwarming).

Onze verwarmingsruimte groepeert een relatief groot assortiment technieken die comfort met zuinigheid paren, prestaties met rentabiliteit.

Tenslotte, voorafgaand en belangrijk voor iedere verwezenlijking: een gepersonaliseerde studie en technische haalbaarheid moet worden uitgevoerd.

De installatie van dit spitstechnologisch materiaal moet worden overgelaten aan een erkende installateur die de nodige opleiding heeft genoten en ervaren is met deze technieken.  Dit is de garantie voor uw tevredenheid op lange termijn.  Wij verwijzen u graag naar een professional in uw buurt als u geen vaste installateur hebt.